Radyolojide Kalite Güvencesi

RADYOLOJİDE KALİTE GÜVENCESİ

Kalite Güvencesi, (Quality Assurance), Radyoloji ve Radyoterapi’de kullanılan teknolojik açıdan son derece gelişmiş Röntgen, Anjio, Kobalt, Floroskopi, Mamografi, CT(Bilgisayarlı Tomografi), SPECT(Bilgisayarlı Tek Foton Emisyon Tomografisi), PET(Pozitron Emisyon Tomografisi), LİNAK(Lineer Akselatör), Simülatör gibi cihazların performanslarının en üst düzeyinde işlev görmesini sağlamak için doktor, teknisyen ve medikal fizikçinin birlikte yürüttüğü çalışmaların toplamıdır. Tedavinin etkin uygulanabilmesi için yapılması gereken rutin performans testlerini kapsar. Rutin performans testleri genel olarak her bir cihazın çıkış değerlerinin kalibrasyonu, film kullanılıyorsa film banyo kontrolleri, hasta kayıtlarının ve cihaz kayıtlarının düzenli olarak tutulması, hastaya verilecek dozun hatasız hesaplanmasını kapsar.

Avrupa Birliği’ne Uyum yasaları çerçevesinde bütün cihazların kalite kontrol testlerinin yaptırılması ve hastanedeki cihazların bakım sistemlerinin Avrupa ve Amerika Standartlarına taşınması da gündemdedir. TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu), TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmaları devam etmektedir.
Meditel Limited Şirketi olarak Quality Assurance’ın ülkemizde de gelişmesi için çalışıyoruz. Quality Assurance uygulamalarının cihazların etkin kullanımı ve hastaların, hastane çalışanlarının, ziyaretçilerin fazladan radyasyon almamaları açısından önemini vurgulamak istiyoruz.

PTW-Freiburg marka cihazların Quality Assurance testleri için üretilen cihazlarını tavsiye ediyoruz.

UNIDOS Universal Dosemeter

Iyon odalarıyla veya katıhal dedektörleriyle kullanılarak hastanın aldığı dozu ve cihazdan çıkan dozu kontrol etmeye yarar.

MP3-S Su Fantomu

Hasta eşdeğeri fantomdur. İçindeki aşağı ve yukarı doğru 0.1 mm hassasiyetle hareket edebilen çelik mekanizmasına iyon odası bağlanarak hastanın farklı bölgelerde alacağı dozun miktarını belirlemede ve doz kontrolü yapmakta kullanılır.

DIAVOLT kV metre

Non-invasive kVp, ppv, bağıl mAs ve zaman ölçmeye yarar. Jeneratör/Tüp çıkış değerlerinin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini kontrol etmekte kullanılır.

Conny II Dozimetre

Radyografi, mamografi ve florskopide; rutin kalite kontrol testlerinde kullanımı çok kolay, küçük boy dozimetredir. Katıhal dedektörüyle doz ve doz hızı ölçer.

REX X-Işın Test Fantom

Radyografide, X-ışınının çözünürlüğünü, dikliğini, merkezlenmesini ve hasta giriş dozunu ölçmek gibi çok amaçlı kullanımı mevcuttur.
Floroskopide, Image Intensifier görüntü kalitesini, X-ışınının dikliğini, merkezlenmesini ölçmek için kullanılır.

DensiX Densitometre ve Sensix Sensitometre

Film banyo kalite kontrol testlerinde kullanılır. Işınlama da kullanılacak filmi belirlemeye, filmin hızını , optik densiteyi ölçmeye yarar.
Yukarı