BERTHOLD

RADYASYONDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Nükleer Tıp Merkezleri, Nükleer Araştırma Tesisleri, Nükleer atıkların bulunduğu yerler, Radyoterapi Üniteleri gibi radyasyon yayan cihazların ve radyoaktif maddelerin bulunduğu yerlerde çevredeki radyasyonun tespit edilmesi amacıyla kullanılırlar.
  • Kontaminasyon Monitörleri
  • Doz ve Doz hızı Ölçüm Monitörleri
  • Aktivite Ölçüm Sistemleri
  • Hava Ölçüm Sistemleri
  • Araştırma ve Ölçüm Sistemleri
Yukarı