BEST THERATRONICS

www.theratronics.ca

 

Best Theratronics'un teknolojisi, insan sağlığı ve iyiliğini sağlamak için nükleer tıp ve gama sterilizasyon endüstrisi konularında üretimde bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Nükleer Tıp: Best Theratronics Hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için kullanılan radyoizotop teknolojisinin global lideridir. Dünyanın yarısının radyoizotop ihtiyacı Best Theratronics tarafından karşılanmaktadır. Kanser tedavisinde kullanılacak yeni radyofarmasotiklerin gelişmesinde de ortak olmaktadır.

Gamma Sterilizasyon Endüstrisi: 1964'te ilk ışınlayıcıyı ürettiğinden beri. 40 ülkede yaklaşık 120 sterilizasyon sistemi kurdu. Gamma Işınlama zararlı mikroorganizmaları imha ederek ürünleri temizler. Bu ürünler tıbbi gereçleri, tüketici eşyalarını ve bazı yiyecekleri kapsar.

Best Theratronics, dünyadaki Kobalt-60 ihtiyacının %80'iniden fazlasını sağlar.

Radyasyon Onkolojisi: 1951 yılında ilk Kobalt-60 Teleterapi cihazını üreten firma, Radyoterapi konusunda uzun yıllardan beri faaliyet göstermektedir. 80 cm ve 100 cm SSD cihazlar ve bunların aksamını üretmektedir.Dünya sathında 3000 civarında Theratron Model Kobalt-60 cihazı bulunmaktadır. Ayrıca Gammacell, Cs-137 radyoaktif kaynaklı Kan ve Numune Işınlama cihazları üretmektedir.

Yukarı