CIVCO

www.civco.com


25 yıldan beri, CIVCO hasta bakım ürünlerinin tasarımı, üretilmesi ve pazarlanmasında çalışıyor. Bugün CIVCO ürünleri ultrason, üroloji, girişimsel kardiyoloji ve radyasyon onkolojisi bölümlerinde tedavi olan hastalara daha iyi hizmet sunmak için kullanılmaktadır. CIVCO; Philips Medikal Sistemleri, General Electric Medikal Sistemleri, Siemens Medical Çözümleri, Toshiba Medikal Sistemleri, Aloka Ltd., B-K Medikal ve SonoSite gibi Orijinal Cihaz Üreticilerinin anahtar stratejik tedarikçisidir.

Aralık 1999, CIVCO Philips Medical Sistemleri’nin Ultrason ve yan ürünlerinin ihtiyacı olan malzemeleri üretti. Zaman içersinde CIVCO’nun hizmet verdiği ürün grubu arttı.
Şubat 2002’de, CIVCO; Barzell-Whitmore Maroon-Bells firmasının sabitleme ürünleri ve invaziv kullanıp atılan ameliyat aletleri bölümünü satın aldı. Bunun sonucunda CIVCO üroloji ve girişimsel radyolojideki ürün grubu yelpazesini genişletti.

Haziran 2005’de, CIVCO Roper Industries, Inc. tarafından alındı. Bu alım sonucunda CIVCO Roper’s görüntüleme kısmına girmiş oldu; böylece yaşam bilimdalı ve tıp uygulamalarında odaklanmış oldu.

Aralık 2005’de, CIVCO MEDTEC’i satın aldı. MEDTEC CIVCO’nun radyasyon onkolojisi bölümünde gelişmesini sağladı.

Mayıs 2006’da, CIVCO Sinmed’i satın aldı böylece radyasyon onkolojisi’nde gerekli bütün ürün grubuna hizmet verebilir duruma geldi.

Bugün CIVCO’nun Kalona, Iowa (merkez ofis); Sarasota, Florida; Orange City, Iowa; Seattle, Washington; Şangay, Çin ve Hollanda’da ofisleri bulunmaktadır.

CIVCO Medikal Hizmetler sahip olduğu şirketler sayesinde görüntüleme, hasta sabitleme ve radyasyon onkolojisi bölümlerine hizmet vermektedir. Genel olarak, CIVCO doktorlara, hemşirelere ve hastalara tıbbi alanda çözüm üretmektedir. CIVCO ürünleri dünya çapında hastanelere ve kliniklere satılmaktadır ve 100 milyondan fazla tıbbi uygulamada kullanılmıştır.

Yukarı