F3 Package

3 Çözümlü FPD (Fluoroskopi, Radyografi, Universal Yerleştirme)


F3 paketi, dinamik Flat Panel Detektöre sahiptir. Büyük boy detektör, torasik ve abdominal muayeneden ortopedi, üroloji, pediatri ve gastrointestinal muayenelere kadar rutin muayenelerinizin tamamını yapar.

Tek FPD Çözümü

Pulse Floroskopi'de sürekli floroskopinin sadece yarı dozuna gereksinim duyulur. BH (Beam Hardening) filtresi, görüntülemede gereksiz x-ışınlarını keser ve genel radyografi kullanımı programına göre otomatik olarak ayarlayabilir. Grid, masadan çıkarılabilir ve özellikle pediatri ve jinekolojide gerekli olan çok daha düşük doz için çok etkilidir.

Geniş Klinik Uygulamaları

Sistem, istediğiniz gibi ayarlanabilir. Asansörlü masa, tekerlekli sandalyedeki hastalar için veya hastaları sedyeden kaldırmamak için iyi bir özelliktir. Ortopedi ve gastrointestinal muayenelerde eğimli x-ışını projeksiyonu, kullanılabilirliği daha da artırır. Sistem konfigürasyonunun yanı sıra çeşitli opsiyonel aksesuarlar, size daha fazla klinik operasyonu çeşitliliği sağlar.

Yukarı