BERTHOLD

RADYASYONDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Nükleer Tıp Merkezleri, Nükleer Araştırma Tesisleri, Nükleer atıkların bulunduğu yerler, Radyoterapi Üniteleri gibi radyasyon yayan cihazların ve radyoaktif maddelerin bulunduğu yerlerde çevredeki radyasyonun tespit edilmesi amacıyla kullanılırlar.
 • Kontaminasyon Monitörleri
 • Doz ve Doz hızı Ölçüm Monitörleri
 • Aktivite Ölçüm Sistemleri
 • Hava Ölçüm Sistemleri
 • Araştırma ve Ölçüm Sistemleri

Aktivite Ölçüm Sistemleri


 • LB 770
  10- Channel Low Level Planchet Counter
 • LB 780
  Sample Changer
 • LB 761 GD
  Low Level Planchet Counter
 • LB 123 ac
  Activity Monitor
 • LB 200
  Becquerel Monitor
 • LB 2045
  Gamma Spectrometer
 • LB 2050
  Clearance Monitor

Araştırma ve Ölçüm Sistemleri


 • LB 123P
  Plutonium Monitor
 • LB 125
  Gamma Analyzer
 • LB 6414
  Neutron Survey Meter

Doz Hızı Ölçüm Monitörleri


 • LB 123D
  Gamma Meter
 • LB 123N
  Neutron Monitor
 • LB 126
  Gamma Meter
 • LB 132 (TOL/F)
  Gamma and X-ray Meter
 • LB 111
  Gamma Monitor
 • LB 111N
  Neutron Monitor
 • LB 6411
  Neutron Probe
 • LB 6411- Pb
  Neutron Probe for High Energy Neutrons
 • LB 125
  Nuclide Identifer

Hava Ölçüm Sistemleri


 • LB 150
  Aerosol Monitor
 • LB 110
  Tritium Monitor
 • LB 9128
  Moving Filter Particulates Monitor
 • LB 9100D
  Moving Filter Particulates Monitor

Kontaminasyon Monitörleri


 • LB 122
  Handheld Contamination Monitor
 • LB 123
  Handheld Contamination Monitor
 • LB 124B
  Handheld Contamination Monitor
 • LB 124 SCINT
  Handheld Contamination Monitor
 • LB 124 SCINT-300
  Handheld Contamination Monitor
 • LB 146
  Hand Foot Monitor
 • LB 147
  Personal Contamination Monitor
 • LB 165
  Floor Monitor (Beta-Gamma)
 • LB 166
  Floor Monitor (Alpha-Beta)

Yukarı