Kan Işınlama Cihazı (Gamacell 3000 Elan)

GAMMACELL 3000-ELAN AKSESUARLARI

Kabın İçine Uyan Test Tüpleri

Ölçümde, 25 Gy Doz Verildiğinde Elde Edilen Dağılımı Grafiği

Kan ışınlama merkezlerinde nominal olarak 25-30 Gy'lik dozlar verilir. Işınlanan kan torbalarının her bölgesine ±5% sınırları içinde doz alacak şekilde ışınlanmalıdır.

Dozimetre Fantomu

Fare Tutacağı


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Yukarı