Best Theratronics

MOSFET DOZİMETRE

HASTA DOZ VERİFİKASYON SİSTEMİ

mobileMOSFET


 • Doz hızı ve sıcaklıktan bağımsızdır.
 • Boyutları 7"x6,25"x1,25
 • Aktif bölge 2mm x 2 mm
 • Tek bir PC bağlantısı ile birden fazla sistem kontrol edilebilmektedir.
 • Özel yazılım
  (Remote Monitoring Dose Verification Software)
 • Özel Wireless Sistemi
  (BlueTooth Wireless Transceiver)
 • Özel Okuyucu sistemi
  ( Reader Module)

Uygulamalar

 • Rutin İn vivo Ölçümleri
 • IMRT QA ve fantom uygulamaları
 • Brakiterapi
 • Radyoloji
 • IGRT/TomoTherapy
 • Intrakaviter BT

Portable Dosimeter TN-RD-90

 • Tek bir tuşla hasta ölçümü yapılabilir, yazılım ve bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymadan LCD ekranda ölçüm verileri görüntülenebilmektedir.
 • Şarj edilebilir pil ile kullanılmasından dolayı kolaylıkla istenilen yere taşınabilmektedir.
 • İki farklı noktada eş zamanlı olarak doz ölçümü yapılabilmektedir.
 • Otomatik modu ile belirlenen bir zaman aralığında sürekli ölçüm alınabilmektedir.
 • Her ölçüm sonrasında elde edilen veriler saklanmakta ve istenildiğinde USB bağlantısı ve Portable Dose Connect Software ile bilgisayara aktarılabilmektedir.
 • Dozimetre üzerinde kalibrasyon faktörü, doz birimi ve ölçüm ayarları kolaylıkla yapılabilmektedir.
 • Kalibrasyon faktörleri saklanabilmekte ve istenildiğinde kullanılabilmektedir.

Radyoterapi Uygulamaları

 • Foton ve elektron in vivo doz ölçümleri
 • TBI yüzey giriş ve çıkış doz ölçümleri
 • Dmax doz ölçümleri
 • IMRT ve TomoTherapy uygulamaları
 • Brakiterapi Uygulamaları

Radyoloji Uygulamaları

 • Pediatrik BT doz ölçümleri
 • Floroskopi doz ölçümleri

Linear 5ive MOSFET Array

 • LDR/HDR Brakiterapi ve IMRT QA uygulamalarında mobileMOSFET dozimetre ile birlikte kullanılmaktadır.
 • Array 5 izotropik enerjiden bağımsız 2 cm aralıklarla yerleştirilmiş MOSFET dozimetreden oluşmaktadır.
 • Herbir MOSFET dozimetredeki değer eşzamanlı olarak okunabilmektedir.
 • Array, üzerindeki radyo opak markerlar sayesinde BT ve Floroskopi de görüntülenebilmekte ve 5 dozimetre noktasında okunan doz kolayca hedef doz ile karşılaştırılabilmektedir.

 • IMRT ve Brakiterapi İn vivo dozimetre uygulamaları
 • IMRT Işın demetleri QA uygulamaları
 • Elektron ve Foton uygulamaları
 • BT ve Floroskopide görüntülenebilir
 • Doz hızı ve sıcaklıktan bağımsız
 • Suya dayanıklı ve Küçük boyutlu

Çeşitleri

 • TN 252LA5- 20…2000cGy- HDR BT ve IMRT QA
 • TN 502LA5- 1…100cGy- LDR BT ve Tanısal X-Işını
 • TN 1002LA5- 1…20cGy- LDR BT ve Tanısal X-ışını

XWU-IMRT Phantom TN-RD-52

 • 20 cm x 20 cm boyutlarında film veya 9 adet MOSFET dozimetre ile birlikte kullanılabilir.
 • Film ile birlikte MOSFET kullanılarak doz profili elde edilebilir.

Radyoloji

 • Hasta efektif doz ölçümü
 • Hasta cilt dozu ölçümü
 • BT doz indeksi ve organ dozu için fantom ile ölçüm alınabilir.

Floroskopi

 • Toplam Monitor Radyasyon Işıma miktarı
 • Kardiak Kateter ölçümleri
 • Yüzey dozu Ölçümleri

Mamografi

 • Yüzey dozu ölçümleri
 • BESAK (Breast Entrance Skin Air Kerma) ölçümleri

Yukarı