Cihaz Kalite Kontrol Ürünleri

PID QC PHANTOM

  • Elektronik Portal Görüntüleme Sistemi (EPID)'nin kalite kontrolünde kullanılmaktadır.
  • Tek bir ışınlama ile tüm kalite kontrol parametreleri epidSoft yazılımı ile analiz edilebilmektedir.

QUICKCHECK Constancy Test Device

  • Linak Cihazlarının Günlük Kalite Kontrolünde rahatlıkla kullanılabilmektedir.
  • 10 cm x 10 cm ve 20 cm x 20 cm ölçüm alanına sahiptir.
  • 13 adet iyon odasına sahiptir.
  • Simetri, Flatness, Merkezi doz hızı, enerji, ışınlama süresi ve wedge kontrolleri için kullanılmaktadır.

STARCHECK 2D Chamber Array

Doz ve Dozu hızı ölçümü
Profil ölçümü
Ölçüm verileri istenilen protokole göre analiz edilebilir
Linak cihazlarının kalite kontrolünde kullanılmaktadır.
Işık-Işın alan kontrolü
MLC kontrolü
Flatness Simetri ölçümü
Su fantomu kurulumuna gerek duymadan aylık, 3 aylık ve 6 aylık kontrollerde kolaylıkla kullanılabilmektedir.
26 cm x 26 cm ölçüm alanına sahiptir.
527 adet dizili iyon odası bulunmaktadır.

STARCHECK Full Size Chamber Array

BeamAdjust Software

40 cm x 40 cm ölçüm alanına sahiptir.

MultiCheck LINAC QC Software

FIELD CHECK


Işık-Işın Alan kontrolleri için FieldCheck Modu kullanılır

BQ – CHECK Test Object


BQ-CHECK enerji test fantomu ile elektron ve fotonların enerji sabitliği kontrolleri yapılabilmektedir

Yukarı