Fantom

AKRİLİK VE RW3 KATI FANTOMLAR

Terapi dozimetresi için akrilik veya su-eşdeğeri RW3 katı fantomlar ve iyon odası adaptor plakaları

  • Monitor kalibrasyonları ve derin doz ölçümlerini katı fantom içerisinde yapılabilmesine olanak tanır.
  • Yüksek enerjili foton ve elektron dozimetresine uygun
  • 1 mm aralıklarla 30 cm derinliğe kadar ölçüm imkanı
  • Akrilik veya su eşdeğeri RW3 malzemeden ( Goettingen White Water) yapılmıştır.
  • Kalınlık tolerans değeri ± 0.1 mm
  • 30x30 ve 40x40 cm boyutları mevcuttur.

Inhomegeneity Phantom

IMRT Verification Matrix Phantom

Universal IMRT Verification Phantom

IMRT Body Phantom

IMRT Verification Head Phantom

IMRT Verification Head / Neck Phantom


Yukarı