DOĞRULUK

Mesele sadece iyi resimler değil. IGRT söz konusu olduğunda elde ettiğiniz görüntülerle neler yapabileceğimiz ve onlardan neler bekleyebileceğimiz önemlidir. Bu nedenle her gün her hastanın tedavisi için kullanılabilecek tek görüntüleme teknolojisi CTrue ile bütünleşecek TomoTherapy  tedavi sistemini tasarladık.
CT teknolojisi kanser tanısında, hedefleri, riskli organları resmetmede ve hasta tedavi planının oluşturulmasında uzun süredir temel araç olarak kullanılmaktadır. TomoTherapy sistemiyle CT’nin rolü en doğal şekilde daha da artmıştır. Buna CTrue görüntüleme diyoruz ve günümüzde uygulanacak gerçek görüntü rehberliği ve uyarlanabilir planlama için tam olarak gereken şeydir.

Hasta yerleşimi ve konumlandırması için CTrue görüntüleri kritik bir rol oynar. Her tedavi bölümüyle, anatominin tedavi ışınına göre doğru, tutarlı 3B görüntü piksel konumlarına dayanarak nerede olması gerektiğine kıyasla nerede olduğunu görmeyi seçebilirsiniz. Ardından otomatik görüntü kaydıyla gerekli ayarı hızla belirleyebilir, hassasiyetle yatak pozisyonlamasını uygulayabilir ve tedavi edebilirsiniz.

Diagnostik CT tarayıcı veya CT Simülatörü gibi sistemin günlük CT görüntüleri halka gantri üzerine takılı geleneksel CT dedektörü ile ışın demeti kullanılarak helikal olarak elde edilir. Işın demeti CT görüntüleri düz panel dedektörle cone beam kullanılarak elde edilen CT görüntülerden önemli ölçüde daha az saçılır. Sonuç tıpkı diyagnostik CT tarayıcı gibi doğru ve tutarlı şekilde yoğunluk haritalarına dönüştürülebilen piksel değerleridir. Bu da CTrue görüntülerinin sadece hasta konumlandırmasına rehberlik etmekten daha değerli oldukları anlamına gelir.
MV ışınının ek avantajıyla CTrue görüntüler hasta boyutu ve şekli dikkate alınmaksızın, ortamda artifak yapacak metal malzemelerin bulunması durumunda bile doğru CT numaraları verir. Ayrıca görüntüleme dozu sürekli düşüktür (dilim kalınlığına bağlı olarak 1-3 cGy). Bu özelliklerle görüntüler sadece kalite açısından tutarlı olmakla kalmaz, aynı zamanda doğru, heterojen doz hesaplaması için kullanılabilir. Bu, yeniden doz yapılandırmasına ve uygulanabilir planlama becerilerine kapıyı açar.
Yukarı